Gift box with 1 – 24oz. Fish batter mix, 1 – 16oz. Bannock Mix, 1 – 16oz. Wild Rice Flour, 1- 24oz. Wild rice pancake mix